دوست من ، خوبی پیشه کن

مفهوم (معروف و منکر) چیست ؟

معنای معروف و منکر :

الف ) لغویین درکتب لغت معنای مختلفی برای معروف و منکر ذکر کرده اند درباره ی کلمه (معروف) که از ماده ی عرف میباشد و اسم مفعول است گفته اند : به معنی شناخته شده ، نیک ، خیر ، رزق ، احسان به دیگران اسم برای هر کاری که خوبی آن مورد تایید شرع و عقل باشد  کلمه (منکر) از ماده انکار و (نکر) است و گفته اند به معنی ناشناخته زشت ، پلید ، حرام ، و هر چیزی که شارع زشت شمرده و حرام کرده است .

اولین امر  به معروف و نهی از منکر

در قران کریم امر به معروف و نهی از منکر ذات حضرت حق است .

خداوند متعال می فرماید :

(ان الله بامر بالعدل و الاحسان و ایتا ء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون )

خداوند به عدل ، احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا ، زشتکاری و ستم نهی می کند شمار را پند می دهند باشد که پند گیرنده درباره ی عظمت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که این آیه ی کریمه ی خداوند بزرگ را نخستین امر به معروف و نهی ازمنکر قلمداد و معرفی می کند . این خداوند است که به عدل احسان و بخشش به نزدیکان (که عالیترین مصادیق معروف است ) فرمان می دهند و امر می کند و از منکر و فحشا و تجاوزگری (که مفاهیم و مصادیق کلی منکر و کارهای زشت است ) باز می دارد و نهی می کند .

بنابراین انسان به عنوان خلیفه ی و جانشین خداوند بر روی زمین که برای اجرای این فریضه گام پیش می نهد , کاری خدای گونه می کند و رسالت خطیر و مسئولیت بزرگ الهی ایفا نمی نماید .

به نظر من در هرار گان باید امر به معروف و نهی از منکر خاص خودش آموزش داده شود . مثلا آموزش و پرورش وظیفه آموزش منکرات فرهنگی و تربیتی را به عهده داشته باشند :

1- جهل و نادانی

2- عقب گرد به سنتهای غلط دوران طاغوت.

3- گرایش به فرهنگ مبتذل بیگانه به خصوص غرب و ترویج مدو فرم لباس و آرایش غربی

4- پیروی از بیگانگان در اموری مانند کروات زدن ریش تراشی و دیگر اموری که با فرهنک اسلامی همسویی ندارد .

5- پوشیدن لباس های زننده که بعضا عکس ها و عبارات زشت بر روی آن ها منعکس شده است /.

6- نوشتن جملات مستهجن و زشت برروی خود روها و دیوارها

7- عدم رعایت حجاب و پوشش اسلامی

8- پوشیدن لباس های تنگ و جوراب های کوتاه و نازک و بدن نما و هر گونه پوششی که موجب گسترش فرهنگ ابتذال از  خود بیگانگی وسلطه فرهنگی بیگانگان می شود و جامعه را از معنویت تهی می سازد .

9- پوشش مردان و جوانان نیز چنانچه موجب اشاعه ی فحشاء و بی بند و باری گردد .

10- اختلاط دختران  و پسران ، مردان و زنان در مکان های عمومی و مراکز علمی و دانشگاهی

11- ترویج و توزیع نوارهای کاست ویدئویی مبتذل

12- گذاشتن نوار و ترانه مبتذل در ملا عام یا در منزل محل کار و امثال آن

13- طرفداری از افراد منحرف و گروه های فاسد وارداتی و نظریات ضد اسلام

14- سخنان بیهوده و منافی عمومی و سلامت جامعه بر زبان جاری کردن به ویژه در تاکسی , اتوبوس , مینی بوس و اماکن و غیر عمومی

در مدارس ستون مشخص کننده معروف (کارهای نیک ) را با توجه به سن دانش آموزان در جلسات و کلاس های پرورشی توضیح داده شود .

1- ایمان

2- تلاوت قران

3- اندیشیدن و تفکر

4- توکل و اعتماد به خداوند متعال

5- صبر وشکیبایی

6- تقوی و پرهیزکاری

7- پیشی گرفتن برای تحصیل و کارهای نیک

8- عفو و بخشش

9- فرو بردن خشم

10- شکر خدا

11- دعا کردن با شرایطش

12- آموختن و اموزش دادن قران و دانش

13- ذکر و یاد خدا

14- دوستی با دوستان خوب و با دیانت

 -15صدق و راستی در گفتار و رفتار


نتیجه گیری :

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر :

نیاز به زمینه سازی قبلی است یعنی اگر بخواهیم اثار امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه مشاهده کنیم . باید مقدمات وسایل اثر بخشی در وصول به آنان و امکانات هدایت جامع را فراهم نماییم که مهمترین و بزرگترین وسایل تاثیر قدرت ، بسیج و سازماندهی نیروهای آموزش دیده ، متدین ، مومن و جوانان پرشور و نشاط است .

آموزش و پرورش می تواند یکی از مهمترین نهادهایی باشد که این فرایض را به نحو احسن اموزش دهد .


منابع :

1- قرآن کریم

2- نظارت عمومی  تدوین حجه الاسلام علی ابوالقاسی 1385

3- تعلیم و تربیت در اسلام شهید استاد مطهری

4- پیوند نشریه ماهانه ی آموزشی – تربیتی

 :: موضوعات مرتبط: امر به معروف، نهی از منکر
نویسنده : حمید فدایی
تاریخ : هیچوقت قدیمی نمیشه